Regulamin Voucherów
I. Warunki ogólne.

Wydawcą Vouchera (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Happy Hair UK z siedzibą w Liverpool/UK
Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez Użytkownika.
Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy wpłaty pieniążnej w kwocie równej wartości Vouchera.
Wartość Voucherów – 50, 100, 150
Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy www.happyhairuk.co.uk
Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
Okres ważności vouchera podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
Niewykorzystanie vouchera zgodnie z terminem jest równoznaczne z utratą ważności vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy na tym polu.

II. Realizacja Vouchera

Posiadacz Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
Po zakupie na adres domowy zostanie wysłany Voucher z unikalnym kodem.
Aby wykorzystać Voucher należy wpisać podczas składania zamówienia unikatowy kod na poziomie koszyka.
Vouchery muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
Zabrania się odsprzedawania voucherów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe

Kupujący Voucher jak również posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher jak również posiadacz vouchera akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Powrót do góry
Happy Hair UK
Dodano do koszyka
Cookies Notice

Dla Twojej wygody witryna Happy używa ciasteczek. Korzystanie z naszej strony jest równoznaczne ze zgodą na zastosowanie plików cookies.